RCPSGPA - ->RCP-Matrhix ,Listas,Certificación do FAS ou Traslados...
Menú principal
  Administración
  Olvidei o usuario
  Olvidei a miña chave
  Usar PIN recibido
  Solicitar Usuario

Solicitude de un novo usuario

Formulario de alta de una solicitude de usuario

 

Información da Aplicación

Aplicación

->RCP-Matrhix ,Listas,Certificación do FAS ou Traslados,Web RRHH

 

Información do Solicitante

NIF/NIE do usuario a solicitar

*

Apelidos da persoa á que pertencerá o usuario

*

Nome da persoa á que pertencerá o usuario

*

Idioma por defecto da aplicación para o usuario

*

Consellería á que pertence o usuario

*

Centro Directivo da persoa a que pertencerá o usuario

*

Servizo ou Unidade da persoa a que pertence o usuario

*

Enderezo do seu lugar de traballo

*

Provincia

 *

Municipio

*

 

Información Técnica da Solicitude

Funcionalidades ás que desexa ter acceso

 *

Motivo polo que realiza a solicitude de usuario

Observacións acerca da solicitude de usuario

 

Información de Contacto do Solicitante

Correo electrónico do usuario para notificacións

**

Repita o correo electrónico

**

Teléfono de contacto laboral

*

Teléfono móbil para recibir o PIN de acceso ao sistema.

**

Repita o teléfono móbil

**

Elixa o modo de envío das comunicacións con vostede.

*

 

Datos da Autorización da Solicitude

Nome do responsable do servizo ou unidade

*

Cargo da persoa responsable

*

Data de autorización por parte do responsable

(dd/mm/aaaa) *

Teléfono laboral do responsable

*

Correo electrónico do responsable

 

Control de Seguridade

Introduza no cadro de abaixo os números que ve na fotografía

*