Menú principal
  Administración
  Olvidei o usuario
  Olvidei a miña chave
  Usar PIN recibido
  Solicitar Usuario

Usar o PIN recibido.

Formulario de activación do usuario

 


Introduza o NIF/NIE do usuario

*

 

Introduza o PIN recibido por SMS / e-mail

Esquecín o meu PIN

*

 

Escriba a que será a súa chave de acceso (contrasinal)

*

 

Repita a que será a súa chave de acceso (contrasinal)

*

 

Introduza no cadro de abaixo os números que ve na fotografía

*